Історія закладу освіти

У напруженому ритмі кропіткої праці школа лінгвістики зустріла своє 18-річчя і двічі пройшла атестацію.

18 років нашої біографії - це ціле життя вчителів і учнів, батьків , наповнене спільною працею, творчістю , пошуками, роздумами, спробами і помилками, великими і маленькими проблемами, радощами і перемогами…

Найбільш важливі моменти нашого життя:

28 серпня 1994р., з нагоди третьої річниці Незалежності України, в центрі міста відкрилася школа – новобудова – середня загальноосвітня школа №12 м.Ірпеня.

28 листопада 1995 року народилась дитяча учнівська організація «Країна Роксоланія» , до складу якої входять усі учні школи. (У 2002 р. дитяча шкільна організація «Країна Роксоланія» стала переможцем Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування.)

10 квітня 1997 року школа отримала Ліцензію, яка засвідчила право загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 провадити освітню діяльність за рівнем повної загальної середньої освіти ( відповідно до рішення регіональної експертної ради з ліцензування та атестації закладів освіти при управлінні освіти Київської обласної державної адміністрації від 21 серпня 1996 року).

1998р. – першою у місті Ірпені Київської області школа пройшла атестацію. Рішенням регіональної експертної ради управління освіти Київської обласної державної адміністрації з ліцензування та атестації закладів освіти рівень освітньої діяльності школи визнано високим.

1999-2000рр. – роки розроблення , обговорення і затвердження Концепції школи лінгвістики.

Квітень 2000р. – проведення науково – теоретичної конференції «Скільки мов ти знаєш, – стільки разів ти людина», де була схвалена Концепція школи лінгвістики і яка передувала реорганізації загальноосвітньої школи в спеціалізовану.

26 липня 2001р. розпорядженням Київської обласної державної адміністрації заклад реорганізовано в спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів з вивченням іноземних мов ( школа лінгвістики) – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов.

2001-2002 н.р. – рік введення другої іноземної мови – німецької.

2002-2003 н.р. – рік введення третьої іноземної мови – французької.

2003-2004 н.р. – рік створення методичного кабінету іноземних мов.

2004-2005 н.р. – рік Духовності і Сім’ї, рік створення кабінету французької мови.

2005-2006 н.р. - рік створення кабінету німецької мови.

2006-2007 н.р. – рік введення четвертої і п’ятої іноземних мов ( іспанської та італійської).

2008 р. – навчальний заклад удруге пройшов атестацію. Рівень освітньої діяльності визнано високим з відзнакою.

2008 р. - участь в Одинадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2008». Педколектив нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в удосконаленні змісту навчального процесу.

2008р.- за вагомий внесок у розвиток освіти навчальному закладу присвоєно звання «Флагман освіти України».

2008-2009 н.р. – рік створення кабінету іспанської мови.

2009-2010 н.р. – рік введення шостої іноземної мови ( польської).

2009 р. - за участь у Дванадцятій міжнародній виставці навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009» педколектив школи нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти.

2011р.- педколектив школи нагороджений дипломом Міжнародного академічного рейтингу популярності «Золота фортуна» і медаллю «Трудова слава».

2011р. – школі присвоєно вдруге звання «Флагман освіти і науки України».

2011р. - педколектив нагороджений Дипломом Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України та срібною медаллю за участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади України – 2011 в номінації «Упровадження у навчально – виховний процес середнього освітнього закладу інноваційних педагогічних технологій».

2012р. - навчальний заклад нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Золотою медаллю за участь у Міжнародній виставці «Сучасні заклади України – 2012 в номінації «Міжнародне співробітництво закладів освіти і наукових установ».

2012р. – за участь у Четвертій виставці - презентації «Інноватика в сучасній освіті» навчальний заклад нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України за активне упровадження інноваційних освітніх технологій.

На 01.09.2012 року в школі працює 84 учителі:

- мають вищу педагогічну освіту – 80 ( 95%);

- середню спеціальну – 4 ( 5%);

- пройшли атестацію за 3 роки – 40;

- нагороджені знаком «Відмінник освіти України» - 8;

- отримали звання «учитель - методист» – 12 ;

- отримали звання «старший учитель» – 21;

- присвоєно вищу кваліфікаційну категорію – 40 (80%);

- присвоєно першу кваліфікаційну категорію – 10 (12%)

- присвоєно другу кваліфікаційну категорію – 5 (6%)

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 29 ( 34%)

Уся діяльність педагогічного колективу Ірпінської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов ( школа лінгвістики) Ірпінської міської ради Київської області спрямовується на забезпечення оптимальних умов для інтелектуального , духовно –морального, соціально-культурного і творчого розвитку учнів та їх прав на загальну середню освіту, організацію навчально – пізнавальної діяльності, розвитку виховної системи у школі, удосконалення науково – методичної роботи з педкадрами, тісну співпрацю освітнього закладу з сім’єю, позашкільними й громадськими організаціями з метою максимального розкриття здібностей учнів.

Мета діяльності школи лінгвістики визначається поєднанням потреб держави і суспільства у висококультурних, високоерудованих , високоосвічених спеціалістах-лінгвістах, які уже в стінах школи знають рідну мову, досконало володіють кількома іноземними мовами та прагненням громадян України одержати ґрунтовну освіту цього напрямку. Така освітня підготовка учнів школи на основі співпраці з Київським університетом «Східний світ», Гімназією східних мов, Українським інститутом лінгвістики і менеджменту, інститутом сходознавства ім.А.Ю.Кримського Національної Академії наук України, Першими Київськими державними курсами іноземних мов, Київським міжнародним університетом, Корпусом Миру США в Україні, інженерно – хімічним факультетом НТУУ «КПІ», спеціалізованими школами №206, №196, №130 м.Києва, №5 м.Броварів, Білорусько-слов’янською гімназією №36 ім.І.Мележа м.Гомеля, школою імені академіка З.Алієвої селища Шахтахти Нахічеванської Автономної Республіки, гімназією Володимира Великого м. Рогатина Івано-Франківської області, Міжнародною школою «Меридіан» м.Києва, Британською Радою в Україні, Лондонською школою ділового мовлення, представництвами посольств, акредитованих в м.Києві, чиї мови вивчають наші діти, ставить завдання формувати громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, а також допомогти в забезпеченні в перспективі потреб суспільства й держави у висококваліфікованих фахівцях, які своїми знаннями, уміннями, моральними якостями могли б збагатити інтелектуальний. творчий, культурний потенціал українського народу та зміцнювати позиції Української держави на міжнародній арені.

Відповідно до головної мети та стратегічних завдань школи лінгвістики, визначених у Статуті, Концепції та Перспективному плані розвитку закладу педагогічний колектив працює над проблемою: «Творче спрямування діяльності на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, на розвиток творчих здібностей учнів, їхньої обдарованості в умовах функціонування школи лінгвістики», і втілює шляхи її реалізації в сучасних соціально – економічних умовах.

З метою втілення намічених планів у школі вивчається 14 мов:

- англійська ( у спеціалізованих класах , поглиблено , з 1 класу);

- німецька ( як друга іноземна у спеціалізованих класах ( за вибором);

- французька ( як друга іноземна у спеціалізованих класах ( за вибором);

- іспанська (як друга іноземна у спеціалізованих класах ( за вибором);

- італійська (як друга іноземна у спеціалізованих класах ( за вибором);

- польська (як друга іноземна у спеціалізованих класах ( за вибором);

- російська ( факультативно, за вибором);

- польська (факультативно, за вибором);

- хорватська (факультативно, за вибором);

- японська (факультативно, за вибором);

- турецька(факультативно, за вибором);

- перська (факультативно, за вибором);

- арабська (факультативно, за вибором);

- китайська (факультативно, за вибором).

Школа є обласною школою передового педагогічного досвіду з питань управління професійним розвитком педагогів, учасником Всеукраїнського медико - психологічного проекту «Гармонія інтелекту та розвитку «ПіснеЗнайка», Всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України»».

Навчальний заклад забезпечує науково - теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку дітей шляхом впровадження інноваційних технологій у педагогічний процес школи, а саме:

· активного вивчення іноземних мов при максимальній індивідуалізації навчання і застосування найсучасніших інформаційних інноваційних методик;

· учбової діяльності як форми розвитку особистості з виконанням елементів розвивального навчання в 1 - 4 класах;

· реалізації гармонійного поєднання у вихованні національного і загальнолюдських аспектів через функціонування учнівської шкільної організації «Країни Роксоланії» - переможця Всеукраїнського конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування;

· формування у школярів початкових класів навичок спілкування рідною та іноземними мовами.

Упродовж дванадцяти років за наслідками ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін школа посідає І місце серед шкіл міста, є незмінним переможцем рейтингу навчальних закладів міста за основними показниками освітньої діяльності.

Це є показником високого рівня професіоналізму переважної більшості педагогів навчального закладу. Свідченням цього є результати їхньої участі у ІІ, ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських конкурсів «Учитель року» ( Додаток №1) та «Класний керівник року» ( Додаток №2); висока результативність участі учнів школи у ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін ( Додаток №3 ), у ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів - членів МАН України ( Додаток №4), у ІІ, ІІІ, ІV етапах Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика ( Додаток №5) та в Міжнародному мовно- літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Орієнтир педагогічного колективу школи - створення на базі школи трьох центрів вивчення мов: центру вивчення слов’янських, романо - германських та східних мов, побудова школи нового типу шляхом організації інноваційного процесу під нову ідею, ідею створення варіанта адаптивної моделі школи, моделі школи лінгвістики.

( Додаток №1)

Міський етап конкурсу «Учитель року»

1998-1999 н.р.Арестенко Г.А. – переможець ( учитель початкових класів) Нещадим Л.П. – ІІ місце ( учитель біології)

1999-2000 н.р.Кучерук Н.О. – ІІ місце ( учитель початкових класів)

2000-2001 н.р. – Дорошенко О.І. – переможець ( учитель початкових класів) Ільїна С.О. – ІІ місце ( учитель української мови і літератури)

2001-2002 н.р. – Хмельницька С.Ф. – ІІІ місце ( учитель початкових класів) Галаган О.Д. – ІІ місце ( учитель української мови і літератури)

2002-2003 н.р. – Ніколаєнко В.М. – ІІ місце ( учитель української мови і літератури)

2003-2004 н.р.Самійленко Н.М. – переможець ( учитель початкових класів)

2004-2005 н.р. – Рубан С.А. – ІІ місце ( учитель української мови і літератури)

2005-2006 н.р. – Чешко Т.І. – лауреат ( учитель іноземної мови)

2006-2007 н.р.Клименко С.В. – переможець ( учитель іноземної мови)

2007-2008 н.р. – Павліченко Т.С. – ІІІ місце ( учитель зарубіжної літератури)

2008-2009 н.р. – Бойченко Г.А. – переможець ( учитель початкових класів)

2010-2011 н.р.Олійник Н.О. – переможець ( учитель іноземної мови)

2011-2012 н.р. – Бондарчук Є.В. – ІІ місце ( учитель початкових класів) Крилач Ю.А. – переможець ( учитель іноземної мови) Мозговенко О.А. – ІІ місце ( учитель іноземної мови)

( Додаток №2)

Міський етап конкурсу «Класний керівник року»

2004-2005 н.р – Шавловська Н.М. – переможець

2008-2009 н.рШвидка Л.М. – ІІ місце

2009-2010 н.р.Бабіченко Т.О. – ІІ місце

2010-2011 н.р.Бабіченко Т.О. – переможець

Обласний етап конкурсів «Учитель року» та «Класний керівник року»

2000-2001 н.р. – Мариношенко Л.Р. – лауреат ( учитель зарубіжної літератури)

2001-2002 н.р. Крилова О.А. – ІІ місце ( учитель української мови і літератури)

2002-2003 н.р.Морозенко Л.О. – переможець ( учитель трудового навчання)

2004-2005 н.р. – Самійленко Н.М. – ІІ місце конкурсу «Класний керівник року»

2005-2006 н.р. Галай Г.Д. – лауреат ( учитель початкових класів)

2006-2007 н.р. – Олійник Н.О. – лауреат конкурсу « Класний керівник року»

2008-2009 н.р.Рубан С.А. – переможець обласного етапу, лауреат Всеукраїнського етапу ( учитель української мови і літератури)

2009-2010 н.р. Жовтан О.В. – переможець обласного етапу, лауреат Всеукраїнського етапу ( учитель трудового навчання)

(Додаток №3)

Результативність роботи педагогічного колективу з обдарованими дітьми.

Моніторинг участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін за останні три роки.

2009-10

2010-11

2011-12

Призери ІІ етапу

18

18

21

Переможці ІІ етапу

36

31

30

Учасники ІІІ етапу

32

28

24

Призери ІІІ етапу

18

12

12

Переможці ІІІ етапу

1

1

2

Учасники ІV етапу

1

2

2

Призери ІV етапу

1

1

-

2009 рік – учениця 11-А класу Цяпкало Катерина - переможець ІІІ етапу і призер ІV етапу ( ІІІ місце) Всеукраїнської олімпіади з французької мови

2011 рік – учениця 9-А класу Карпенко Катерина - переможець ІІІ етапу і призер ІV етапу ( ІІ місце) Всеукраїнської олімпіади з англійської мови

2012 рік – учениця 10-А класу Слись Таїсія - переможець ІІІ етапу і учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки; учениця 9-А класу Лущик Оксана - переможець ІІІ етапу і учасник ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.

(Додаток №4)

Результативність участі учнів у Всеукраїнському конкурсі – захисті науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України за останні три роки

2009-10

2010-11

2011-12

Учасники І етапу

5

4

10

Переможці І етапу

3

4

5

Учасники ІІ етапу

3

4

4

Призери ІІ етапу

1

1

-

Переможці ІІ етапу

-

-

1

Призери ІІІ етапу

-

-

1

2012 рік – учень 10-А класу Рой Михайло - переможець ІІ етапу та призер ІІІ етапу ( ІІ місце) Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН України

(Додаток №5)

Участь учнів у Міжнародному конкурсі навців української мови імені Петра Яцика

2009-10 н.р. – учень 3-А класу Битік Дмитро зайняв І місце у міському та обласному етапах; учениця 8-А класу Слись Таїсія зайняла І місце в міському та обласному етапах.

2010- 11 н.р. – учениця 5-Б класу Степанечко Марія зайняла І місце у міському та обласному етапах.

2011- 12 н.р. – учениця 11-А класу Івчик Тетяна зайняла І місце в міському етапі; ІІ місце в обласному і ІІІ місце у Всеукраїнському етапах.

(Додаток №6)

Участь учнів у Міжнародному мовно- літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

2010-11 н.р. – учениця 9-А класу Вигівська Діана стала переможцем міського і обласного етапів та призером Всеукраїнського етапу конкурсу

2011-12 н.р – учениця 5-А класу Година Богдан став переможцем міського і призером обласного етапів конкурсу; учениця 10-А класу Вигівська Діна стала переможцем міського та призером обласного етапів конкурсу.

У 2010-11 н.р. учениця 10-А класу Івчик Тетяна стала переможцем міського і призером обласного конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

Dear friends!

You are welcome to the web-site of Irpin specialized general school of I - III degrees № 12 with the study of foreign languages (school of linguistics) of Irpin Town Council in Kyiv oblast.

From all the soul we wish you good health, prosperity, creative successes, animation, realization of dreams!

Sincerely invite you to the collaboration in the network of Internet with the aim of experience exchange in the name of the development of intellect, human relations and friendly contacts, in the name of goodness and progress.

“The lightest road in the world is a road to knowledge and school" - every morning our school of linguistics, that is regional school of front-rank pedagogical experience on issues of a management professional development of teachers, meets the pupils with such words. Our school is the participant of the all-Ukrainian medical and psychological project "Harmony of intellect and health "Songs Connoisseur” (“Піснезнайка"), all-Ukrainian scientifically-pedagogical project "Intellect of Ukraine".

Educational establishment provides theoretical scientific, humanitarian, entire cultural preparation of children by introduction of innovative technologies in the pedagogical process of school, and exactly:

- active study of foreign languages with maximum individualization of studies and application of the most modern informative innovative methodologies;

- educational activity as form of development of personality with implementation of elements of developing studies in 1-4 grades;

- realization of harmonious combination of education of national and entire human aspects through functioning of students’ school organization "Country Roksolania" (“Країна Роксоланія”) – the winner of all-Ukrainian competition on the best model of student's self-government;

- forming for the schoolchildren of initial classes of skills of communication on native and foreign languages.

East wisdom testifies: "How many languages you know, so much times you are a man" - that’s why except English that is deeply taught in the specialized classes, as second foreign language are studied: Spanish, Italian, Polish, German and French languages; additionally, if the parents want, are studied: Persian, Turkish, Japanese, Arabic, Croatian, Belarusian languages.

A primary purpose of school is forming and development of highly cultured personality, creation qualitatively of new terms for self-realization of talented children, because the greatest blessing for man, as every member of organization knows, - it’s his personality.

School was founded in 1994. A level of educational activity is high. A rank is twice approved by educational establishment "Leader of modern formation of Ukraine". For high creative achievements in the innovative updating of the national system of education, school is awarded with the diplomas of Department of education and science, youth and sport of Ukraine and of Academy of Pedagogical sciences of Ukraine.

There are 1141 pupils studying at school. The fulfillment of teaching and educational process is ensured by 78 teachers, among them there are 11 methodologists, 14 senior teachers and 10 honorable teachers.

Forty teaching studies and four methodological studies, a school library with a reading hall, two computer Internet classrooms, two gyms, a school canteen and a football playground are at the pupils’ disposal.

The school is reach in its own traditions and is also famous for its scientific methodological base, close and friendly relations and fruitful cooperation with other schools of fraternity.

The following agreements have been made on the cooperation with Kyiv Regional Institute of Post-diploma Education of Pedagogical specialists, the First Kyiv State Courses of foreign languages, Kyiv University “The Eastern World”, British Council in Ukraine; with the embassies of the Islam Republic of Iran, Poland, Egypt, Bielorussia, Libya, Croatia, Turkey, Azerbaijan, with the following educational establishments: Volodymir the Great high school in Rogatin, town in Ivano-Frankivsk region, Bielorussian – Slavic high school # 36 in city Gomel, the international school “Meridian” and schools # 206, #130, the high school of oriental languages in Kyiv, the school named after academician Zarifa Alieva in Nakhichevan Autonomous Republic.

The purpose of the pedagogical school personnel is to create three centers of learning foreign languages on the basis of school. They are as follows: the centre of learning Slavic languages, the centre of learning Roman-German and eastern languages. The purpose is also to create the school of a new type with the keep of innovation process of implementing a new idea, the idea of creating the variant of an adaptable model of school, the model of the school of linguistics.

Liebe Freunde

Wir begrüßen Sie auf der Website Irpin Fachoberschule I - III Noten № 12 der Studie von Fremdsprachen (Schule der Linguistik) Irpin Stadtrat, Kiew Region.
Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, Wohlstand, Erfolg, Inspiration der Träume!

Wir laden Sie zur Zusammenarbeit im Internet, um Erfahrungen im Namen der Intelligence menschliche Beziehungen und freundschaftliche Kontakte im Namen des Guten und des Fortschritts auszutauschen.

Heute lernen 1141 Schüler. Geben Bildungsprozess 78 Lehrer, darunter:
* 11 Lehrer-Ausbilder;
* 14 Lehrer der höheren Kategorie;
* 10 hervorragende Ausbildunglehrer.

Es bietet den Studierenden, 40 Lehr-und-UnterrichtsLabors, eine Bibliothek mit einem Lesesaal, 2 komputergestützte Online-Kursen, 2 Sporthallen, Esszimmer, Fußballplatz.

Es ist reich anTraditionen, wissenschaftlichen und methodischen Basis, enge Beziehung und Zusammenarbeit mit Schulen - Kongener.

Kooperationsabkommen geschlossen mit Kiewer RegionalInstitute Postgraduate Lehrkräfte, Erste Kyiv Staat Kurse für Fremdsprachen Fremdsprachen, Kyiv Universität "EasternWorld", British Council in der Ukraine, Botschaft der Islamischen Republik Iran,Kroatien, Weißrussland, Polen, Ägypten, Lettland, der Türkei, Aserbaidschan und Bildungseinrichtungen: Gymnasiumvon Wladimirder GroßeGabelIvano -Frankivsk, Belarußland, slawischen Gymnasium №36 von Gomel,internationale Schule "Meridian"und Schulen№206,№130, Gymnasium für orientalische Sprachen Kyyivaschkoloyu Akademiemitglied Zarif Aliyev Nakhichevan Autonomous Republik.

Landmark Schule Lehrkräfte - die Errichtung einer Schule drei Zentren des Sprachenlernens: Slavic Research Center slawischen, romanischen und germanischen und östlichen Sprachen, Bau einer neuen Art von Schule, Organisation innovatives Verfahren für die neue Idee, die Idee einer Variante des adaptiven Modells Schulmodell Schule der Linguistik.

"Leichteste Weg in die Welt - es ist der Weg, um Wissen und Schule" - diese Worte jeden Morgen trifft unsere Schule der Linguistik ihre Schuler, die Regionalschule pädagogischer Erfahrung die berufliche Entwicklung von Lehrkräften, Teilnehmern bundesweit Gesundheit psyholohisches Projekts "Harmony Intelligenz und Gesundheit "PisneZnayka", Ukrainischer wissenschaftlich-pädagogische Projekt "Intelligenz der Ukraine" "

Die Schule bietet eine wissenschaftlich-theoretische, humanitäre, allgemeine Ausbildung von Kindern durch die Einführung von Technologien im Lehrprozess der Schule, und zwar:
* active Erlernen von Fremdsprachen bei maximaler Individualisierung des Lernens und Anwendung von modernen Informations-Techniken;

  • Lernaktivität als eine Form der persönlichen Entwicklung mit Performance-Elemente der Entwicklungspsychologie Erziehung in den Klassen 1-4;
  • Realisierung harmonischer Kombination der nationalen Bildungssysteme und menschliche Aspekte durch funktionierende Schüler Organisation "Länder Roksolania" - ukrainischen Wettbewerb für das beste Modell der studentischen Selbstverwaltung;
  • Bildung von Grundschülern Kommunikationsfähigkeiten in einheimischen und ausländischen Sprachen.

Eastern Sprichwort sagt: "Wie viele Sprachen kennen Sie - so oft Sie Menschen", weil neben der englischen Sprache, die in in der spezialisierten Klasse studiert wird, als zweite Fremdsprache: Deutsch, Französisch, Italienisch. Spanisch und Polnisch, aber auch auf Wunsch der Eltern untersucht: Persisch, Türkisch, Japanisch, Arabisch, Kroatisch, belarussischen Sprache gelehrt wird.
Der Hauptzweck der Schule - die Bildung und Entwicklung von hochkulturellen Persönlichkeit, die Schaffung eines qualitativ neuen Bedingungen für sich selbst begabte Kinder, weil das höchste Gut des Menschen, jeder weiß Roksolaners - ist ihre Persönlichkeit.

Die Schule wurde im Jahre 1994 gegründet. Das Niveau der Ausbildung ist hoch. Unsere Schule ist zweimal mit dem Titel "Flaggschiff moderner Bildung in der Ukraine" ausgezeichnet. Für hohe kreative Leistungen in innovative Aktualisierung des nationalen Bildungssystems ist Schule mit den Diplome Ministerium für Bildung, Moody und Sport der Ukraine und der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften der Ukraine ausgezeichnet.

Chers amis!

Nous vous accueillons au cite de l'école spécialisée des langues étrangères numéro 12 (l'école linguistique) du Conseil municipal d’Irpin de la région de Kyiv.

Nous vous souhaitons sincèrement une bonne santé, du succès , l’inspiration, la réalisation de vos rêves!

Nous vous invitons à la coopération sur l’internet pour échanger les expériences au nom du développement de l'intellect, des relations humaines et des contacts amicaux, au nom du progress.

Chaque matin notre école linguistique accueille ses élèves avec ces mots: "Le plus beau chemin est le chemin à l'école, vers les connaissances". Notre école est une école régionale de l'expérience pédagogique qui s’occupe du développement professionnel des pédagogues, le participant du projet national médico-psycologique ''L'harmonie de l'intelect et de la santé" "Pisneznayka", du projet scientifique et pédagogique ukrainien ''L'intellect de l'Ukraine".

Notre établissement d'enseignement assure la formation humanitaire, théorique, générale des enfants en introduisant des technologies innovantes dans le processus éducatif de l'école, notamment:

· L’étude des langues en utilisant des méthodes novatrices;

· Activités d’étude comme une forme du développement personnel avec des éléments de performance de l’éducation à l'école primaire;

· La réalisation de l'éducation nationale et des aspects humains à travers du fonctionnement de l'organisation scolaire "Pays Roksolaniya" le vainqueur du concours ukrainien pour le meilleur modèle l'organisation scolaire;

· formation des compétences des élèves de l'école primaire de communication en langues maternelle et étrangères;

· la sagesse orientale dit: "Combien de langues vous savez - tant de fois vous êtes un homme". C'est pourquoi sauf l'anglais (on l'apprend d'une manière approfondie) dans les classes spécialisées on apprend comme la deuxième langue étrangère: l'espagnol, l'italien, le polonais, l'allemand et le français; au gré des parents les élèves étudient le perse, le turc, le japonais, l'arabe, la croate, la langue biélorusse.

Le but principal de l'école est la formation et le développement de la personnalité, la création des nouvelles conditions pour les enfants doués.

L'école a été fondée en 1994. Le niveau d'enseignement est haut.L'établissement d'enseignement a reçu deux fois le titre "L'amiral de l'instruction moderne de l'Ukraine".

Pour les grands résultats dans l'innovation de l'instruction scolaire notre école a été décorée des diplômes du Ministère de l'éducation et de la science, de la jeunesse et du sport de l'Ukraine et de l'Académie des sciences pédagogiques de l'Ukraine.

Aujourd'hui notre école compte 1141 élèves.

78 professeurs travaillent à l'école, y compris:

· 11 professeurs méthodistes;

· 14 professeurs de la cathégorie supérieure

On offre aux élèves 40 salles de classe, 4 salles spécialisées, la bibliothèque avec la salle de lecture, 2 salles sportives, la cantine, un terrain de football.

On a conclu des traités de coopération avec l'Institut de perfectionnement des enseignants de la région de Kyiv, les Premiers Cours d'Etat des langues étrangères de Kyiv,l'Universitè du "Monde oriental" de Kyiv, des ambassades de la République islamique Iran,de la Croatie, de la Biélorussie, de la Pologne, de l'Egypte, de la Libue, de la Turquie, de l'Azerbaїdjan, avec les établissement suivants: la gymnase Vladimir le Grand de Rogatyn de la région d'Ivano-Frankivsk, la gymnase biélorusse-slave №36 de Gomel, l'école internationale "Meridian" et les écoles №206, №130 de Kyiv, la gymnase des langues orientales de Kyiv, l'école l'académicienne Zafira Alieva de la République autonome de Nakhichevan.

Кiлькiсть переглядiв: 750

Коментарi

  • Yoldods

    2018-02-15 21:30:22

    Acheter Kamagra Fr Robinaxol [url=http://cialicost.com]cialis[/url] Best Prices On Viagra Cialis Viagra And Levitra Viagra Wirkung Bei Gesunden...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.